Fysiotherapie bij oncologie

lymfoedeem taping

Kanker komt in veel verschillende vormen voor. Door kanker en/of de behandeling kunt u klachten zoals vermoeidheid, krachts- of conditieverlies krijgen. U merkt dit als u minder 'aankan' dan voorheen. Begeleiding door een in oncologie gespecialiseerde fysiotherapeut kan dan belangrijk zijn. Dit kan in alle fasen van kanker, juist ook tijdens de medische behandeling met chemo-, radiotherapie of andere behandeling. Om in aanmerking te komen voor een oefentraject, heeft u een verwijsbrief nodig van uw oncoloog, oncologieverpleegkundige of huisarts.  

Hoe werkt het?

Voor de eerste afspraak plannen we een intake. Dan bespreken we uw persoonlijke situatie, gevolgd door een onderzoek. We testen uw conditie en kracht en kijken naar eventuele bijkomende problematiek. Er kunnen belemmerende factoren zijn zoals oedeem, fibrose, littekens, gewichtsverlies of bewegingsbeperkingen na een operatie. Maar er kan ook sprake zijn van verminderd zelfvertrouwen, waardoor het moelijker is om uw activiteiten of arbeid weer op te pakken.

Samen met u worden er doelen opgesteld binnen uw mogelijkheden. Er wordt een persoonlijk programma opgesteld waarbij we werken aan optimale kwaliteit van leven, door cardio- en krachttraining. Maar waar ook vooral het bezig zijn telt. Dit gebeurt onder persoonlijke begeleiding van de fysiotherapeut. Er zullen regelmatig evaluaties en testmomenten worden ingelast. 

Wat mag u van de fysiotherapeut verwachten?

De fysiotherapeut stelt met u een persoonlijk behandelprogramma op. Daarnaast geeft zij advies op het gebied van belastbaarheid en bespreekt zij met u welke problemen u ervaart. Zij kan u adviseren op het gebied van activiteiten, hobby, arbeid en werkhervatting. Ook als blijkt dat genezing niet mogelijk is, kan zij u ondersteunen bij het zelfstandig functioneren. Zij werkt samen met de ziekenhuizen en huisartsen in de omgeving. Hiervoor neemt zij deel aan het Fysiotherapie Oncologie Netwerk Noord.

Kosten informatie

Raadpleeg voor fysiotherapie bij oncologie altijd uw zorgverzekeraar. Een verwijsbrief van uw specialist of huisarts is altijd noodzakelijk om de behandeling te starten en om voor vergoeding in aanmerking te komen. In eerste instantie kan oncologie fysiotherapie vergoed worden door het aantal behandelingen in uw aanvullende verzekering, indien u hier voor verzekerd bent. Als er langere tijd behandeling nodig is, kan dit mogelijk uit de basisverzekering d.m.v. de "chronische lijst”. Het kan noodzakelijk zijn om in aansluiting op een opname in het ziekenhuis of revalidatiecentrum voor langere tijd een fysiotherapeut in te zetten. Dan bestaat hiervoor de chronische lijst voor fysiotherapie. De vergoeding van de chronische lijst gaat in vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen zijn voor eigen rekening of kunnen volledig of gedeeltelijk vergoed worden als u aanvullend verzekerd bent voor een x aantal behandelingen fysiotherapie. U kunt hierdoor in aansluiting op een opname in het ziekenhuis of revalidatiecentrum, na verwijzing van uw arts fysiotherapie krijgen in uw eigen omgeving. Op de chronische lijst staan daarnaast bepaalde specifieke vormen en complicaties van tumoren omschreven die in aanmerking komen voor een vergoeding bij een behandeling voor langere tijd. Dit is echter een beperkte tijd, uw fysiotherapeut kan u hierover informeren.

Afspraak maken

Locaties

Fysiotherapeuten