Fysiotherapie voor ouderen

Iedere dag zijn we afhankelijk van het functioneren van ons lichaam. Door ouderdom of ziekte is een goed functionerend lichaam soms niet meer vanzelfsprekend. Wanneer hierdoor dagelijkse activiteiten moeilijker worden, kan de geriatriefysiotherapeut uitkomst bieden.

Waar wordt het voor gebruikt

Wanneer u ouder wordt en de beweeglijkheid van uw lichaam neemt af, komt u vaak in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen. Deze noemen we ook wel de geriatriefysiotherapeut. Deze therapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen. Toch gaat het niet alleen om ouderen. Ook wanneer u bijvoorbeeld een beroerte of een gebroken heup heeft gehad of dementie of de ziekte van Parkinson heeft. Deze fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

De behandeling

Tijdens deze behandeling wordt met name gekeken naar het functionele dagelijks leven. Woont u bijvoorbeeld in een verzorgingshuis en heeft u een pijnlijke knie? Dan kijken we niet alleen naar de knie, maar ook naar zaken als hoe gaat het lopen, staan, zitten en de toiletgang. De therapie is vooral gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. De geriatriefysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. Er is daarom overleg met andere disciplines zoals de verzorgende, de diëtiste en de huisarts. De behandeling vindt plaats aan huis.

Kosten informatie

Fysiotherapie wordt over het algemeen beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden. Het Fysio Centrum heeft met bijna alle verzekeraars een contract. Mocht u niet of niet voldoende verzekerd zijn, dan verwijzen we u naar het kostenoverzicht.

Afspraak maken

Locaties

Fysiotherapeuten