Hand- en polsklachten

Therapie bij hand- en polsklachten is gericht op de revalidatie van klachten, letsels of aandoeningen van de hand. Ook de revalidatie na een operatie aan de hand en/of pols hoort hierbij. Het doel van de therapie is het verbeteren van de handfunctie en het beter kunnen gebruiken van de hand tijdens dagelijkse activiteiten.

Therapie bij hand- en polsklachten wordt toegepast bij het breken van een bot in de hand, het scheuren van een pees of een gewricht dat uit de kom is geweest. Deze therapie geeft ook goede resultaten bij overbelastingsklachten, peesontstekingen en peesschedeontstekingen (bijvoorbeeld een tenniselleboog) en zenuwbeklemmingen (bijvoorbeeld carpaal tunnel syndroom). Daarnaast hebben we goede ervaringen bij het behandelen van gewrichtsslijtage en gewrichtsontsteking (artrose, reuma).

De behandeling

De nadruk van therapie bij hand- en polsklachten bij het Fysio Centrum ligt op oefentherapie. De oefentherapie kan zowel met of zonder operatie plaatsvinden. Bij beide gaat het om het weer zo goed mogelijk kunnen gebruiken van uw hand. 

Kosten informatie

Fysiotherapie wordt over het algemeen beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden. Het Fysio Centrum heeft met bijna alle verzekeraars een contract. Mocht u niet of niet voldoende verzekerd zijn, dan verwijzen we u naar het kostenoverzicht.

Klachten

Afspraak maken

Locaties

Fysiotherapeuten