Myofeedback

Sinds enige jaren maakt het Fysio Centrum in Beilen gebruik van Myofeedback. Hiermee kan op een nauwkeurige wijze spierspanning worden gemeten. We meten dit omdat het moeilijk is om uit uzelf te voelen of en welke spieren meer gespannen zijn. Dit is niet vreemd, want wanneer spieren moe, stijf of pijnlijk zijn dan dempt dit ook de voelmogelijkheid van de spier.

Hoe werkt het?

Myofeedback bestaat uit de woorden "myo”en "feedback” wat vertaald naar het Nederlands spier en terugkoppeling betekent. Myofeedback registreert de eclectische impuls (EMG) van de zenuwen in de spier. Aan deze impuls kun je zien in welke mate de spier aangespannen is. Wordt er veel impuls gegeven uit de zenuw, dan spant de spier aan, zakt deze impuls dan ontspant de spier. Wanneer deze zenuwactiviteit naar de spieren toe in beeld of geluid omgezet wordt, dan wordt de spierspanning zichtbaar en hoorbaar.

De behandeling

Op de onvoldoende functionerende spier(groep) worden sensoren geplakt, die met draden zijn verbonden met het apparaat. Door de spieren bewust aan te spannen, wordt op een beeldscherm middels een lijn en / of een geluidssignaal precies aangegeven of er sprake is van teveel of juist te weinig spiercontractie. De gegevens worden vervolgens opgeslagen om later in de revalidatie te kunnen worden vergeleken. Onder begeleiding van de therapeut leert u door te "kijken” naar de spanning van deze spiervezels, deze bewust weer op een juiste manier te gebruiken.

Waar wordt het voor gebruikt?

Myofeedback wordt onder andere gebruikt bij bekkenfysiotherapie. De fysiotherapeut, of indien gewenst uzelf, brengt een probe in de vagina of anus. Deze wordt op de computer aangesloten waardoor het mogelijk is om de activiteit van de bekkenbodemspieren op het scherm te zien en te volgen bij hoesten, persen, aanspannen en weer loslaten. Myofeedback helpt ook bij inzicht geven en herstel van klachten zoals: RSI, spierspanningshoofdpijn en nekpijn.

Kosten informatie

Fysiotherapie wordt over het algemeen beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden. Het Fysio Centrum heeft met bijna alle verzekeraars een contract. Mocht u niet of niet voldoende verzekerd zijn, dan verwijzen we u naar het kostenoverzicht.

Klachten

Afspraak maken

Locaties

Fysiotherapeuten