Sportfysiotherapie

sportfysiotherapie

Bij sportfysiotherapie draait alles om begeleiding van sporters om blessureleed te voorkomen en revalidatie van sporters met acute of chronische klachten. Dit doen we voor alle leeftijdscategorieën en op elk sportniveau. Tevens begeleiden en adviseren de sportfysiotherapeuten u tijdens een blessure om wellicht toch te kunnen deelnemen aan trainingen en wedstrijden.

Hoe werkt het?

Sporters met een acute of chronische blessure kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij het Fysio Centrum. Inmiddels hebben we met een aantal sportclubs een samenwerkingsverband waardoor de verwijzing tevens via de sportbegeleider of sportverzorger plaats kan vinden. Tijdens de intake/onderzoek krijgt de sportfysiotherapeut een beeld van de aard van de klachten, het ontstaansmechanisme, de mate van het letsel, het sportniveau en het gewenste einddoel van de sporter.

Waar wordt het voor gebruikt?

Alle sporters op recreatief en prestatieniveau die hinder ondervinden van een blessure, al dan niet sportgerelateerd. Alle sportgerelateerde klachten vallen onder het domein van de sportfysiotherapeut. Veel voorkomende klachten; enkelbandletsel, kniebandletsel, meniscusirritatie, meniscusletsel, kruisbandletsels, instabiliteit gewrichten (vooral de knie, enkel en schouder), ‘sportschouder’, peesirritatie (bijvoorbeeld jumpersknee/runnersknee), spierverrekkingen en scheuringen, klachten van bot(vlies) en kraakbeen, rugklachten en liesklachten.

De behandeling

De behandeling is gericht op het optimaliseren van de mobiliteit van de gewrichten. We besteden daarbij ook aandacht aan het optimaliseren van coördinatie en het bewegingsgevoel. Soms kan bij een heftige blessure bewegingsangst optreden. De sportfysiotherapeut besteedt daar aandacht aan. In het trainingsprogramma bepalen we met u de doelen die we willen bereiken. We trainen op lenigheid, (spier)kracht, (spier)uithoudingsvermogen, coördinatie en snelheid. We doen sportspecifieke training die gericht is op het hervatten van wedstrijdniveau 44.

Kosten informatie

Fysiotherapie wordt over het algemeen beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden. Het Fysio Centrum heeft met bijna alle verzekeraars een contract. Mocht u niet of niet voldoende verzekerd zijn, dan verwijzen we u naar het kostenoverzicht.

Afspraak maken

Locaties

Fysiotherapeuten