Instabiliteit van de schouder

Schouderinstabiliteit wordt in de volksmond 'schouder uit de kom' genoemd. Of uw schouder instabiel is, kan door een arts of fysiotherapeut worden vastgesteld. Dat kan door lichamelijk onderzoek, maar ook door echografie. Dit wordt vooral toegepast als de diagnose niet helemaal zeker te stellen is.

Oorzaak
Een schouder uit de kom is vaak het gevolg van een ongeval. De schouderkop kan dan te los tegen de kom komen te zitten. Het zogenaamde gewrichtkapsel of de rotator cuff is dan beschadigd. We spreken van instabiliteit indien het schoudergewricht niet stabiel blijft bij alle bewegingen: de kop gaat te ver naar voor, onder of achter. Dit kan zover gaan dat er zelfs een volledige ontwrichting ontstaat: we noemen dit een luxatie. Indien er geen volledige luxatie optreedt, spreken we van een subluxatie. Sommige mensen hebben vanaf de geboorte aanleg voor slappe banden en kapsels. Hierdoor is er steeds een beetje speling in het gewricht.

Verschijnselen
Wanneer uw schouder uit de kom schiet is dat duidelijk te zien en te voelen. Elke beweging is zeer pijnlijk. Zenuwen rondom de schouder kunnen beschadigd raken. Dit voelt u als, aan de buitenzijde - net onder de punt van de schouder - een dove plek op de schouder zit. De spieren rondom de schouder zullen verzwakken totdat de zenuwen weer genezen zijn. De verzwakking is meestal tijdelijk.

Behandeling
Na het terugzetten van de schouder, kan bewegen soms moeilijk of pijnlijk blijven. Fysiotherapie kan dan helpen om de klachten te verminderen en om de spieren sterker te maken. Met een instabiele schouder kunt u last hebben van bewegingsangst. U bent dan bang dat door te bewegen, de klachten verergeren. Het is belangrijk om deze angst te overwinnen. Een fysiotherapeut kan hierbij helpen. Door middel van het geven van instructies en specifiek op de schouder gerichte oefentherapie kan de fysiotherapeut de schouderspieren verbeteren. Dit moet u blijvend onderhouden. Vaak wordt er dan ook aangeraden om FysioFitness te gaan doen.

Behandelingen