Stuitpijn

Het stuitje (ook wel staartbotje of staartbeentje genoemd) is het botje helemaal onderaan de rug gelegen. Dit botje zit middels een gewrichtje vast aan het heiligbeen. Het beentje kan heen en weer bewegen, net als een staart. De spier die verantwoordelijk is voor beweging in het stuitgewricht, is de bekkenbodemspier.

Oorzaken

Pijn aan de stuit komt veel voor, 8-18% van de algemene bevolking heeft stuitpijn. De oorzaak is veelal een val in het verleden, meerdere kleine trauma’s of een slechte zithouding. Door pijn in de stuit gaan de bekkenbodemspieren vaak verkrampen, waardoor de stuit in eerste instantie beschermd wordt. Als de bekkenbodem langdurig blijft spannen en onvoldoende ontspant, wordt de pijn juist alleen maar erger. Daarnaast kan het zijn dat er aanverwante problemen zijn ontstaan, zoals moeizaam kunnen ontlasten of lage rugpijn. Omgekeerd kan het ook zijn dat bekkenbodemklachten en/of langdurige rugklachten leiden tot stuitpijn.

Verschijnselen

Een pijnlijk stuitje kan variëren van een onbehaaglijk gevoel tot een vlammende, onverdraaglijke pijn. Meestal begint de pijn als zeurend, branderig, maar wordt het langzaam alleen maar erger. Veelal is de pijn aanwezig tijdens zitten of treedt op na een langere tijd zitten. Ook kunnen fietsen en opstaan na een tijdje te hebben gezeten pijnlijk zijn. Zoals eerder vermeld zijn lage rugpijn en bekkenbodemproblemen, zoals obstipatie, aanverwante klachten.

Behandeling

Stuitpijn heeft vaak een grote impact op het dagelijks leven, omdat activiteiten zoals (lang) zitten of fietsen beperkt zijn door de pijn. Na de behandeling van de bekkenfysiotherapeut (een fysiotherapeut die zich heeft gespecialiseerd in bekkenklachten) kan stuitpijn afnemen of zelfs verdwijnen. De bekkenfysiotherapeut zal altijd starten met een uitgebreid vraaggesprek. In een volgende bezoek wordt er een lichamelijk onderzoek gedaan en een behandelplan opgesteld. De behandeling bestaat meestal uit oefeningen gericht op het leren voelen en besturen van de bekkenbodemspieren.

Behandelingen