Neil Judkins

Sportfysiotherapeut (MSc), Algemeen fysiotherapeut en manager Fysio Fitness

Aandachtsgebieden

  • sportgerelateerde klachten
  • sportrevalidatie
  • knie- en enkelklachten
  • schouderklachten

Even voorstellen

Mijn naam is Neil Judkins, fysiotherapeut bij het Fysio Centrum en ik heb in 2015 de opleiding voor master sportfysiotherapie te Amersfoort afgerond. Wanneer u een blessure hebt opgelopen of overtraind bent, help ik u graag zo snel mogelijk weer vooruit. Om dat te bereiken werk ik samen met sportclubs en het SMA (Sport Medisch Adviescentrum) te Assen.

Wat is sportfysiotherapie?

Bij sportfysiotherapie draait het om begeleiding van sporters om blessureleed te voorkomen. Preventie is nummer één. Daarnaast help ik met revalidatie van sporters met acute of chronische klachten. Dit doe ik voor alle leeftijdscategorieën en op elke sportniveau. Ik begeleid en adviseer u zo goed mogelijk om te proberen of u toch kunt blijven deelnemen aan trainingen en wedstrijden. Desnoods met een alternatief trainingsschema.

Voor welke klachten en vragen is sportfysiotherapie geschikt?

  • Sportblessures en andere klachten waardoor u niet meer kunt sporten
  • Blessurepreventie advies
  • Advies in uw keuze voor een bepaalde sport, beste aanpak, materiaal, kleding en schoeisel
  • Sportmedische begeleiding van trainingsprogramma's en prestatieverbetering
  • EHBSO: eerste hulp bij sportongevallen

Onze aanpak

We zullen een keuze maken uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma's met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur kunnen ook deel van de behandeling uitmaken. We zullen sportspecifiek en functioneel trainen, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau. Ik overleg desnoods met uw trainer over een aangepast trainingsschema. U merkt dat u een stuk makkelijker praat met een specialist die u als sporter benadert.

Andere teamleden..

Psychosomatisch fysiotherapeut en Algemeen fysiotherapeut
aandachtsgebieden:
psychosomatische klachten
SOLK (somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten)

Manueel therapeut (MSc) en Algemeen fysiotherapeut
aandachtsgebieden:
schouderklachten
nekklachten
rugklachten
wervelkolom

Bekkenfysiotherapeut (MSc) en Algemeen fysiotherapeut
aandachtsgebieden:
bekkenfysiotherapie
nek-, schouder- en armklachten

Oedeemfysiotherapeut en Algemeen fysiotherapeut
aandachtsgebieden:
Lymfeoedeem
CVA
zwangerschap
bekken(bodem) klachten

Algemeen fysiotherapeut, (master) MSU echografist en Praktijkeigenaar
aandachtsgebieden:
spier- en peesaandoeningen